Integritetspolicy

 

 

A. Inledning

Våra hemsidebesökares integritet är väldigt viktig för oss, och vi är fast beslutna att skydda den. Denna policy förklarar vad vi gör med dina personliga data.

Denna Integritetspolicy gäller för alla uppgifter som samlas in via www.renvik.se och anger regler och riktlinjer hur personuppgifter ska hanteras.

 

Datum för ikraftträdande: 2021-06-10

 

Personuppgiftsansvarig

Renvik AB

Postadress: Dalgränd 7

Postnummer: 121 30 ENSKEDEDALEN, Sverige

Telefonnummer +46 70 735 58 75

E-postadress: info@renvik.se

Org.nummer: 559064-1162

 

Dataskyddsombud

Namn: Palonma Picardo

E-postadress: info@renvik.se

 

 

B. Insamling av personlig information

Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:

Personlig information:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • IP-adresser

 

När du blir kund hos oss så samlar vi in:

 • Personnummer
 • Kundnummer
 • Information om den beställda tjänsten
 • Beställningsdatum och varaktighet
 • Larmkoder
 • Dörrkoder
 • Nycklar

 

 

C. Användning av din personliga information

Personlig information som skickas till oss via vår hemsida kommer att användas för de syften som anges i denna policy eller på de relevanta sidorna på hemsidan. Vi kan använda din personliga information för följande:

 • Att hantera och utföra din beställning
 • att administrera vår hemsida och verksamhet
 • att göra det möjligt för dig att använda tjänsterna som är tillgängliga på vår hemsida
 • att skicka e-postmeddelanden som du specifikt har begärt
 • att hantera förfrågningar och klagomål från eller om dig angående vår hemsida
 • att hålla vår hemsida säker och förebygga bedrägerier
 • att bekräfta ditt samtycke av vår hemsidas användarvillkor (inklusive övervakning av privata meddelanden som skickats via vår hemsidas privata meddelandetjänst)
 • att kunna anpassa renvik.se efter ditt beteende och preferenser.

 

Om du skickar personlig information för publicering på vår hemsida, kommer vi att publicera och på annat sätt använda den informationen i enlighet med det tillstånd du ger oss.

Dina sekretessinställningar kan användas för att begränsa publiceringen av din information på vår hemsida och kan justeras med hemsidans sekretesskontroller.

Vi kommer inte att överlämna din personliga information till tredje part för deras eller någon annan tredje parts direkta marknadsföring.

 

 

D. Utlämning av personlig information

Vi kan lämna ut din personliga information till någon av våra anställda, styrelseledamöter, försäkringsbolag, professionella rådgivare, ombud, leverantörer eller underleverantörer som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

 

Vi kan utlämna din personliga information:

 • i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag
 • i samband med pågående eller framtida domstolsförfaranden
 • för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken)
 • till köparen (eller den blivande köparen) av alla företag eller tillgångar som vi är i process (eller överväger) att sälja; och
 • till alla personer som vi rimligen anser att kan begära av domstol eller annan behörig myndighet att vi lämnar ut den personliga informationen om, enligt vår rimliga mening, en sådan domstol eller myndighet rimligen skulle kunna beordra att vi utlämnar den personliga informationen.

 

Vi kommer inte att lämna ut din personliga information till tredje part förutom i de fall som anges i denna policy.

 

 

E. Internationell dataöverföring 

Vi och våra samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas.

Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som Bolaget vidtagit eller information om var dessa gjorts tillgängliga kan du få detta genom att kontakta Bolagets dataskyddsombud.

 

 

F. Bevarande av personlig information

Detta avsnitt F beskriver våra policyer och förfaranden för datalagring, som är utformade för att se till att vi följer våra juridiska skyldigheter angående lagring och radering av personlig information.

Personlig information som vi behandlar för något syfte eller syften kommer inte att förvaras längre än vad som är nödvändigt för det syftet eller de syftena.

Oavsett övriga bestämmelser i detta avsnitt F, kommer vi att behålla dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter:

 • i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag
 • om vi tror att handlingarna kan vara relevanta för pågående eller framtida domstolsförfaranden; och
 • för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken).

 

 

G. Din personliga informationssäkerhet

Vi på Renvik kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.

Webbplatsen har ett SSL-certifikat (Secure Socket Layer) som säkerställer att användarnas personuppgifter överförs på ett säkert och konfidentiellt sätt genom att informationen krypteras.

Vi kommer att lagra all personlig information som du tillhandahåller på våra säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar.

Du ansvarar för att hålla lösenordet du använder för att komma åt vår hemsida konfidentiellt; vi kommer inte att be dig om ditt lösenord (förutom när du loggar in på vår hemsida).

 

 

H. Ändringar

Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår hemsida. Du bör kontrollera denna sida emellanåt för att se till att du förstår eventuella ändringar i denna policy. Vi kan meddela dig om ändringar av denna policy via e-post eller via vår hemsidas privata meddelandesystem.

 

 

I. Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter i förhållande till Renvik. Vill du göra gällande någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss via mailet på info@renvik.se

 • Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter som finns hos Renvik AB.
 • Vi kan undanhålla den personliga information som du begär enligt vad som tillåts enligt lag.
 • Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
 • Du kan när som helst be oss att inte behandla din personliga information för marknadsföringsändamål.
 • I praktiken kommer du vanligtvis att antingen uttryckligen acceptera vår användning av din personliga information för marknadsföringsändamål, eller så kommer vi att ge dig möjligheten att välja bort användningen av din personliga information för marknadsföringsändamål.

 

 

J. Uppdatering av information

Låt oss veta om den personliga information som vi har om dig behöver korrigeras eller uppdateras.

 

 

K. Kakor

Vår hemsida använder kakor. En kaka är en fil som innehåller en identifierare (en sträng med bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas därefter tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Läs mer här

 

 

L. Kontaktinformation

Har du frågor kring denna policy och behandlingen av dina personuppgifter, vill ändra felaktiga eller radera uppgifter kan du kontakta oss via e-post till info@renvik.se

 

Svarstid för e-post: 3-5 arbetsdagar.